01070091196

القومية اعلى بن ابو عوف بجوار مستشفي صلاح سالم -الزقازيق

dr.amrazam@gmail.com

About My Story

My name is Adam Smith. I have been studying UI/UX Design since October 2020. I like creating a cool design project.

Donec imperdiet risus or consequat maximus et eget magna ras ornare sagittis augue, id sollicitudin justo tristique ut. Nullam ex enim euismod bibendum ultrices, fringilla vel eros. Donec euismod leo lectus euismod metus euismod sed. Quisque quis suscipit ipsum

View Latest Work
Senior Product Manager

Amar Bazar Ltd. Full-time

2016-2022
Senior Product Manager

Amar Bazar Ltd. Full-time

2016-2022
Senior Product Manager

Amar Bazar Ltd. Full-time

2016-2022
Secondary School Certificate

Amar Bazar High School

2016-2022
Secondary School Certificate

Amar Bazar High School

2016-2022
Secondary School Certificate

Amar Bazar High School

2016-2022

Figma

slack
100%

Figma

slack
100%

Figma

slack
100%

Figma

slack
100%

Figma

slack
100%

Figma

slack
100%

About My Story

My name is Adam Smith. I have been studying UI/UX Design since October 2020. I like creating a cool design project.

Donec imperdiet risus or consequat maximus et eget magna ras ornare sagittis augue, id sollicitudin justo tristique ut. Nullam ex enim euismod bibendum ultrices, fringilla vel eros. Donec euismod leo lectus euismod metus euismod sed. Quisque quis suscipit ipsum

View Latest Work
Senior Product Manager

Amar Bazar Ltd. Full-time

2016-2022
Senior Product Manager

Amar Bazar Ltd. Full-time

2016-2022
Senior Product Manager

Amar Bazar Ltd. Full-time

2016-2022
Secondary School Certificate

Amar Bazar High School

2016-2022
Secondary School Certificate

Amar Bazar High School

2016-2022
Secondary School Certificate

Amar Bazar High School

2016-2022

Figma

slack
100%

Figma

slack
100%

Figma

slack
100%

Figma

slack
100%

Figma

slack
100%

Figma

slack
100%

About My Story

My name is Adam Smith. I have been studying UI/UX Design since October 2020. I like creating a cool design project.

Donec imperdiet risus or consequat maximus et eget magna ras ornare sagittis augue, id sollicitudin justo tristique ut. Nullam ex enim euismod bibendum ultrices, fringilla vel eros. Donec euismod leo lectus euismod metus euismod sed. Quisque quis suscipit ipsum

View Latest Work
Senior Product Manager

Amar Bazar Ltd. Full-time

2016-2022
Senior Product Manager

Amar Bazar Ltd. Full-time

2016-2022
Senior Product Manager

Amar Bazar Ltd. Full-time

2016-2022
Secondary School Certificate

Amar Bazar High School

2016-2022
Secondary School Certificate

Amar Bazar High School

2016-2022
Secondary School Certificate

Amar Bazar High School

2016-2022

Figma

slack
100%

Figma

slack
100%

Figma

slack
100%

Figma

slack
100%

Figma

slack
100%

Figma

slack
100%

Figma

slack
100%
Latest Case Studies

My Recent Projects

50% discount on early purchase

Our project AreaOur project Area